МЗ    БСА    Държавна администрация
ЦЕЛИ за 2022 година Свали
ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2021 година на РЗИ - Враца Свали
Изпълнение на бюджетни програми към 31. 12. 2020 г. - Приложение № 1 - Програмен бюджет за 2020 г. Свали
Изпълнение на бюджетни програми към 31. 12. 2020 г. - Приложение № 6 - Отчет на показателите за изпълнение по бюджетните програми. Свали
ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2020 година на РЗИ - Враца Свали
ЦЕЛИ за 2021 година Свали
ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2019 година на РЗИ - Враца Свали
ЦЕЛИ за 2020 година Свали
ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2018 година на РЗИ - Враца Свали
ЦЕЛИ за 2019 година Свали
ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2018 година на РЗИ - Враца Свали
ЦЕЛИ за 2018 година Свали
ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2017 година Свали
ЦЕЛИ за 2017 година Свали
ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2016 година Свали
ЦЕЛИ за 2016 година Свали
ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2015 година Свали
ЦЕЛИ за 2015 година Свали
ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2014 година Свали
ЦЕЛИ за 2014 година Свали
ЦЕЛИ за 2013 година Свали
ЦЕЛИ за 2012 година Свали