МЗ    БСА    Държавна администрация

 

ЕТИКЕТ „ЕФЕКТИВЕН CAF ПОТРЕБИТЕЛ“

Доклад за обратна връзка по CAF Свали
Мониторинг на изпълнението на План за действие на РЗИ Враца към 30.06.2021 г. за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2020 - 2022 г. Свали
Мониторинг на изпълнението на План за действие на РЗИ Враца към 31.12.2020г. за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2020 - 2022 г. Свали
План за действие на РЗИ - Враца за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2020 - 2022 г.- Дейности общо. Свали
План за действие на РЗИ - Враца за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2020 - 2022 г.- Дейности по теми. Свали
Доклад за самооценка на Регионална здравна инспекция – Враца - РЕЗЮМЕ Свали
Прилагане на инструмента за организационно съвършенство обща рамка за оценка CAF 2013 в Регионална здравна инспекция-Враца Свали