МЗ    БСА    Държавна администрация

Контакти

Свържете се с нас


Контакти

Директор

д-р Чавдар Манов
092-62-63-77
director@rzi-vratsa.com

Главен специалист

Ивалина Герговска
092-62-63-77, вътрешен 220
rzi@rzi-vratsa.com

Заместник директор

д-р Ирена Видинова
092-62-63-77, вътрешен 212
zamdirector@rzi-vratsa.com

Главен секретар

Цветелина Страшимирова
092-62-63-77, вътрешен 214
gl.secretar@rzi-vratsa.com

Директор на дирекция АПФСО

Весела Вълковска
092-62-63-77, вътрешен 259
director-apfso@rzi-vratsa.com

Главен юрисконсулт

Блага Жекова
092-62-63-77, вътрешен 215
urist@rzi-vratsa.com

Главен специалист - Едно гише

Валентина Цветанова
092-62-63-77, вътрешен 101

Директор на дирекция МД


nv-md@rzi-vratsa.com

Главен експерт

д-р Ваня Павлова
tle-md@rzi-vratsa.com

Инспектор

Поля Кръстева
kmd-md@rzi-vratsa.com

Главен инспектор

Албена Димитрова
ior-md@rzi-vratsa.com

Директор на дирекция НЗБ


director-nzb@rzi-vratsa.com

Началник отдел ПЕК

д-р Стела Мечкова
pek1-nzb@rzi-vratsa.com

Инспектор

Пламенка Бъзовска
092-62-63-77, вътрешен 302
pek-nzb@rzi-vratsa.com

КАБКИС

КАБКИС
0879144799
kabkis17-nzb@rzi-vratsa.com

Главен експерт


092-62-63-77,
mi2-nzb@rzi-vratsa.com

д-р Крум Крумов
Директор на дирекция Обществено здраве

director-zk@rzi-vratsa.com

Началник отдел Държавен здравен контрол

Незабравка Калмушка
092-62-63-77, вътрешен
knos-zk@rzi-vratsa.com

Началник отдел Профилактика на болестите и промоция на здравето


director-pbpz@rzi-vratsa.com

Началник отдел Радиационен контрол

инж.Татяна Лозанова
092-62-63-77, вътрешен 117, 118, 120
rk-zk@rzi-vratsa.com

Директор на дирекция Лабораторни изследвания (Орган за контрол вид А)

инж. Стефан Павлов
092-62-63-77, вътрешен 403
director-li@rzi-vratsa.com

ДМД - РКМЕ

Главни специалисти:
Камелия Тинчева
0878917212

Румяна Докторовска
0879144786

Натали Евгениева
0879144787

rkme@rzi-vratsa.com
rkme_vratsa@abv.bg
rkme-md@vratsa.com