МЗ    БСА    Държавна администрация

Контакти

Свържете се с нас


Контакти

Директор

д-р Орлин Димитров
092-62-63-77
092/66-50-61
director@rzi-vratsa.com

Главен специалист

Ивалина Герговска
092-62-63-77, вътрешен 220
092/66-50-61
rzi@rzi-vratsa.com

Заместник директор

д-р Ирена Видинова
092-62-63-77, вътрешен 212
zamdirector@rzi-vratsa.com

Главен секретар

д-р Татяна Тодорова
092-62-63-77, вътрешен 107
rzivr_todorova@abv.bg

Директор на дирекция АПФСО

092-62-63-77, вътрешен 214
director-apfso@rzi-vratsa.com

Главен юрисконсулт

Блага Жекова
092-62-63-77, вътрешен 215
urist@rzi-vratsa.com

Главен специалист - Едно гише

Валентина Цветанова
092-62-63-77, вътрешен 101

Директор на дирекция МД

д-р Ваклина Илиева
nv-md@rzi-vratsa.com

Главен експерт

д-р Ваня Павлова
tle-md@rzi-vratsa.com

Главен инспектор

kmd-md@rzi-vratsa.com

Глaвен експерт

инж.Милянка Иванова
ior-md@rzi-vratsa.com

Директор на дирекция НЗБ

д-р Чавдар Манов
director-nzb@rzi-vratsa.com

Началник отдел ПЕК

д-р Стела Мечкова
pek1-nzb@rzi-vratsa.com

Инспектор

Пламенка Бъзовска
092-62-63-77, вътрешен 302
pek-nzb@rzi-vratsa.com

КАБКИС

КАБКИС
0879144799
kabkis17-nzb@rzi-vratsa.com

Главен експерт

д-р Севдалина Генова
092-62-63-77, вътрешен 317
mi2-nzb@rzi-vratsa.com

Директор на дирекция Обществено здраве

д-р Красимир Виденов
director-zk@rzi-vratsa.com

Началник отдел Държавен здравен контрол

инж. Любов Илиева
092-62-63-77, вътрешен 105
knos-zk@rzi-vratsa.com

Началник отдел Профилактика на болестите и промоция на здравето

д-р Елена Найденова
092-62-63-77, вътрешен 412
director-pbpz@rzi-vratsa.com

Началник отдел Радиационен контрол

инж.Татяна Лозанова
092-62-63-77, вътрешен 11
rk-zk@rzi-vratsa.com

Директор на дирекция Лабораторни изследвания (Орган за контрол вид А)

инж. Мария Пирдопска
092-62-63-77, вътрешен 403
director-li@rzi-vratsa.com