МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.10 до 31.10.2021 г.

  08.11.2021 11:09  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.10 до 31.10.2021 г.