МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.01 до 31.01.2021 г.

  01.06.2021 15:21  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца  за периода от 01.01 до 31.01.2021 г.