МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.05 до 31.05.2021 г.

  01.06.2021 15:16  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца  за периода от 01.05 до 31.05.2021 г.