МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Предложения на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България по време на удължената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 за периода 01 юни –31 юли 2021 г.

  27.05.2021 16:33  

Предложения на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България по време на удължената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 за периода 01 юни –31 юли 2021 г.

Предложения на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България по време на удължената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 за периода 01 юни –31 юли 2021 г.

Предложения на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България по време на удължената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 за периода 01 юни –31 юли 2021 г.