МЗ    БСА    Държавна администрация

Идентификационен номер - IBAN на РЗИ Враца

Идентификационни номера (IBAN) на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВРАЦА

Във връзка с изискването на Наредба 13 от 05.06.2006 г.и ДДС № 2/02.02.2006 г. , за прилагането на международен номер на банковата сметка и банковите кодове, Ви уведомяваме, че може да платите за извършената услуга и по банков път.

БАНКА: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

ГР. ВРАЦА, УЛ. “ЛУКАШОВ  “ № 2

В I C  КОДА НА БАНКАТА Е :  UBBS BGSF

МЕЖДУНАРОДЕН НОМЕР НА БАНКОВАТА СМЕТКА  IBAN

BG05 UBBS 8002 3110 7403 10


КАРТОВО РАЗПЛАЩАНЕ НА ПОСТЕРМИНАЛ НА "ЕДНО ГИШЕ"