МЗ    БСА    Държавна администрация

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЛАСТ ВРАЦА!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с предстоящата отчетна кампания Ви предоставяме  електронни таблици, разработени на ЕXCEL 2010, които следва да попълните с данни за 2020 г ., отменяйки хартиения формуляр.

Те са идентични с формулярите от  миналите години. Обръщаме Ви, внимание че в ел. таблици трябва да попълните всички работни листове /sheet-ове/, оцветени в жълто, които съдържат съответните раздели от отчета. Те са защитени, с цел да се избегне неволно изтриване на формулите.

Моля, не променяйте таблиците!

Целта на електронното отчитане в настоящата епидемична обстановка ще облекчи целия процес по събиране и обработка на информацията и ограничи личния контакт. Уведомяваме Ви, че съгласно чл.5 от Наредбата №1/27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинска дейност на лечебните заведения, Закона лечебните заведения чл.115, ал. Закона за здравето, чл.212, ал.1 , ал.2 и ал.3 чл.228 и чл.229, ал. 1, Вие сте длъжни да изпратите годишните отчети по електронен път за дейността Ви през изминалата 2020 г.

Лечебните заведения, непредставили в указания срок ел. отчети с медико-статистическа информация , ще бъдат санкционирани, съгласно Нормативното законодателство!

Срок за изпращане в РЗИ Враца 01.03.2021 г., само по електронен път на e-mail: omsi-md@rzi-vratsa.сom

За въпроси и допълнителни указания:

Тел: 0878917217 - Е. Гелева

Тел: 0878917211 - А. Евстатиева

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

МЕДИКО-ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ