МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.05 до 31.05.2024 г.

  12.06.2024 14:08  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.05 до 31.05.2024 г.