МЗ    БСА    Държавна администрация
Кариери Обяви

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ“ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” в Регионална здравна инспекция – Враца.

  26.04.2024 11:15  

Формуляр за окончателните  резултати на кандидатите

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ТЕСТА, КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКИЯ ИЗПИТ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕЦЕНКА НА ИНТЕРВЮТО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ“ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“, обявен със Заповед № РД-15-08-14/26.04.2024 на директора на РЗИ-Враца

СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ В АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО: ДИРЕКЦИЯ  „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”, В  РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  – ВРАЦА.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ“  „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” в  Регионална здравна инспекция – Враца.

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.   

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни с