МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.03 до 31.03.2024 г

  05.04.2024 12:01  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.03 до 31.03.2024 г