МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.10 до 31.10.2023 г.

  07.11.2023 16:01  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.10 до 31.10.2023 г.