МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.03 до 31.03.2023 г.

  07.04.2023 09:08  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.03 до 31.03.2023 г.