МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.10 до 31.10.2022 г.

  04.11.2022 16:08  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.10 до 31.10.2022 г.