МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-462/28.09.2022 г. на министъра на здравеопазването - За изменение на Заповед № РД-01-454 от 21.09.2022 г.

  29.09.2022 11:23  

Заповед № РД-01-462/28.09.2022 г.  на  министъра на здравеопазването - За изменение на Заповед № РД-01-454 от 21.09.2022 г.