МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед №РД-01-454/21.09.2022г. на министъра на здравеопазването за въведените противоепидемични мерки в страната за периода 22.09.2022г. - 28.09.2022г.

  23.09.2022 14:35  

Заповед №РД-01-454/21.09.2022г. на министъра на здравеопазването за въведените противоепидемични мерки в страната за периода 22.09.2022г. - 28.09.2022г.