МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед №РД-01-446/13.09.2022г. за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-432/07.09.2022г. на министъра на здравеопазването

  14.09.2022 11:19  

Заповед №РД-01-446/13.09.2022г. за изменение и допълнение на Заповед №РД-01-432/07.09.2022г. на министъра на здравеопазването