МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-398/17.08.2022 г. на министъра на здравеопазването - За изменение на Заповед № РД-01-384 от 09.08.2022 г.

  18.08.2022 14:13  

Заповед № РД-01-398/17.08.2022 г. на министъра на здравеопазването - За изменение на Заповед № РД-01-384 от 09.08.2022 г.