МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-33/24.02.2022 г. на на директора на РЗИ – Враца предвид развитието на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в област Враца и преминаването от етап 3 към етап 2 съгласно Нацоналния оперативен план за справяне с пандемията, въвеждам следните изменения, считано от 28.02.2022 г.

  25.02.2022 15:24  

Заповед  № РД-01-33/24.02.2022 г. на на директора на РЗИ – Враца предвид развитието на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в област Враца и преминаването от етап 3 към етап 2 съгласно Нацоналния оперативен план за справяне с пандемията, въвеждам следните изменения, считано от 28.02.2022 г.