МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца Съобщения

Заповед № РД-01-19/04.02.2022 г. на директора на РЗИ – Враца за въвеждане на временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Враца считано от 07.02.2022 г. до 20.02.2022 г., включително.

  04.02.2022 12:22  

Заповед № РД-01-19/04.02.2022 г. на директора на РЗИ – Враца за въвеждане на временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Враца считано от 07.02.2022 г. до 20.02.2022 г., включително.