МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.12 до 31.12.2021 г.

  28.01.2022 16:04  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.12 до 31.12.2021 г.