МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-37/25.01.2022 г. на министъра на здравеопазването -За допълнение на Заповед № РД-01-525/24.06.2021 г. допълнена със Заповед № РД-01-556/06.07.2021 г., РД-01-602/19.07.2021 г., РД-01-625/27.07.2021 г., РД-01-687/06.08.2021 г., РД-01-789/24.09.2021 г., РД-01-822/11.10.2021 г., РД-01-870/26.10.2021 г., РД-01-917/09.11.2021 г., РД-01-993/03.12.2021 г., РД-01-1001/07.12.2021 г. и РД-01-1039/20.12.2021 г

  27.01.2022 07:23  

Заповед № РД-01-37/25.01.2022 г. на министъра на здравеопазването -За допълнение на Заповед № РД-01-525/24.06.2021 г. допълнена със Заповед № РД-01-556/06.07.2021 г., РД-01-602/19.07.2021 г., РД-01-625/27.07.2021 г., РД-01-687/06.08.2021 г., РД-01-789/24.09.2021 г., РД-01-822/11.10.2021 г., РД-01-870/26.10.2021 г., РД-01-917/09.11.2021 г., РД-01-993/03.12.2021 г., РД-01-1001/07.12.2021 г. и РД-01-1039/20.12.2021 г