МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-6/13.01.2022 г. на директора на РЗИ – Враца за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на с. Ракево, Община Криводол считано от 13.01.2022 г. до 22.01.2022 г.

  13.01.2022 15:55  

Заповед № РД-01-6/13.01.2022 г. на директора на РЗИ – Враца за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на с. Ракево, Община Криводол считано от 13.01.2022 г. до 22.01.2022 г.