МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.11 до 30.11.2021 г.

  08.12.2021 16:27  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.11 до 30.11.2021 г.