МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-954/19.11.2021 г. на министъра на здравеопазването -За изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г., Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г., Заповед № РД-01-820 от 08.10.2021 г. и Заповед № РД-01-874 от 26.10.2021 г.

  22.11.2021 12:04  

Заповед № РД-01-954/19.11.2021 г. на министъра на здравеопазването -За изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г., Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г., Заповед № РД-01-820 от 08.10.2021 г. и Заповед № РД-01-874 от 26.10.2021 г.
 

Доклад на ГДЗИ относно промяна в епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в света