МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Oперативната обстановка на пандемията от COVID-19 за 16.11.2021 г. по области, изготвена от проф. Николай Витанов.

  17.11.2021 13:55  

Риск по области за дата 16.11.2021 г.

Прогноза за 14 - дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред.(съгласно граничните нива определени от МЗ).