МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Седмица на лекарствената безопасност 2021. Ваксини

  03.11.2021 09:52  


Знаете ли, че винаги трябва да съобщавате подозираните нежелани реакции, които получите, или някой, за когото се грижите, получи след ваксинация срещу COVID-19.

Вашето съобщение има принос към информацията за безопасност на ваксините.
Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Имате ли съмнение, че Ваш пациент може би е получил нежелана реакция след ваксинация?
Като съобщавате подозирани нежелани реакции чрез www.bda.bg/
Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти Вие ни помагате да научим повече за ползите и рисковете от ваксините – така всички ние можем да вземаме по-добре информирано решение.