МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-281/ 29.10.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 30.10.2021 г. (събота) и на 31.10.2021 г. (неделя).

  29.10.2021 12:49  

Заповед № РД-01-281/ 29.10.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 30.10.2021 г. (събота)  и на  31.10.2021 г. (неделя).