МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-277/ 21.10.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 23.10.2021 г. (събота) и на 24.10.2021 г. (неделя).

  21.10.2021 11:48  

 

Заповед № РД-01-277/ 21.10.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 23.10.2021 г. (събота)  и на  24.10.2021 г. (неделя).