МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-275/20.10.2021 г. на директора на РЗИ - Враца за допълнителни временни ПЕМ за училищата в Общините: Роман, Мездра, Враца и Бяла Слатина от 25.10.2021 г. до 07.11.2021 г. вкл.

  20.10.2021 15:55  

Заповед № РД-01-275/20.10.2021 г. на директора на РЗИ - Враца за допълнителни временни ПЕМ за училищата в Общините: Роман, Мездра, Враца и Бяла Слатина от 25.10.2021 г. до 07.11.2021 г. вкл.