МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-271/19.10.2021 г. на директора на РЗИ - Враца относно измeнение на т.1 от заповед №РД-01-251/23.09.2021г

  19.10.2021 10:43  

Заповед № РД-01-271/19.10.2021 г. на директора на РЗИ - Враца изменяне на т.1 от за заповед №РД-01-251/23.09.2021г