МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-270/18.10.2021 г. на директора на РЗИ - Враца относно допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на Община Роман считано от 18.10.2021г. до 31.10.2021г. - Прекратяват се присъствените занятия в обособена група към ОДЗ „Зора“ гр. Роман, Община Роман, с. Камено поле.

  19.10.2021 09:10  

Заповед № РД-01-270/18.10.2021 г. на директора на РЗИ - Враца относно допълнителни временни противоепидемични мерки  на територията на Община Роман считано от 18.10.2021г. до 31.10.2021г. - Прекратяват се присъствените занятия в обособена група към ОДЗ „Зора“  гр. Роман, Община Роман, с. Камено поле.