МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-268/14.10.2021 г. на директора на РЗИ - Враца относно допълнителни временни ПЕМ за училищата в Община Роман от 15.10.2021 г. до 28.10.2021 г.

  14.10.2021 11:57  

Заповед № РД-01-268/14.10.2021 г.  на директора на РЗИ - Враца  относно допълнителни временни  ПЕМ за училищата  в Община Роман от 15.10.2021 г. до 28.10.2021 г.