МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-264/ 13.10.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 16.10.2021 г. (събота) и на 17.10.2021 г. (неделя).

  13.10.2021 14:55  

Заповед № РД-01-264/ 13.10.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 16.10.2021 г. (събота)  и на  17.10.2021 г. (неделя).