МЗ    БСА    Държавна администрация
Съобщения

Пряко съобщение до медицинските специалисти (ПСМС) в България: VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca и противопоказание при лица с прекаран синдром на нарушена капилярна пропускливост (СНКП) 23/06/2021 С настоящото писмо предоставяме на Вашето внимание Пряко съобщение до медицинските специалисти (ПСМС) относно употребата на VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca и добавяне на противопоказание при лица с прекаран синдром на нарушена капилярна пропускливост (СНКП). С молба да разпространите информацията до ваксинационните центрове и кабинети, ангажирани в поставянето на ваксини, в изпълнение на съгласувания с Регулаторния орган – Изпълнителна агенция по лекарствата, план за разпространение на горепосоченото ПСМС – разрешение ИАЛ-30428/18.06.2021. Приложено: 1. ПСМС с актуализирана информация относно VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca и противопоказание при лица с прекаран синдром на нарушена капилярна пропускливост (СНКП), съгласувано с Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителна агенция по лекарствата. Екипът на АстраЗенека България

  13.10.2021 14:44  

Пряко съобщение до медицинските специалисти (ПСМС) относно употребата на VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca и добавяне на противопоказание при лица с прекаран синдром на нарушена капилярна пропускливост (СНКП). С молба да разпространите информацията до ваксинационните центрове и кабинети, ангажирани в поставянето на ваксини, в изпълнение на съгласувания с Регулаторния орган – Изпълнителна агенция по лекарствата, план за разпространение на горепосоченото ПСМС – разрешение ИАЛ-30428/18.06.2021. Приложено: 1. ПСМС с актуализирана информация относно VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca и противопоказание при лица с прекаран синдром на нарушена капилярна пропускливост (СНКП), съгласувано с Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителна агенция по лекарствата. Екипът на АстраЗенека България