МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-822/11.10.2021 г. на министъра на здравеопазването - За допълнение на Заповед № РД-01-525/24.06.2021 г. допълнена със Заповед № РД-01-556/06.07.2021 г., РД-01-602/19.07.2021 г., РД-01-625/27.07.2021 г., РД-01-687/06.08.2021 г. и РД-01-789/24.09.2021 г.

  12.10.2021 10:58  

Заповед № РД-01-822/11.10.2021 г. на министъра на здравеопазването - За допълнение на Заповед № РД-01-525/24.06.2021 г. допълнена със Заповед № РД-01-556/06.07.2021 г., РД-01-602/19.07.2021 г., РД-01-625/27.07.2021 г., РД-01-687/06.08.2021 г. и РД-01-789/24.09.2021 г.