МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.09 до 30.09.2021 г.

  08.10.2021 13:56  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.09 до 30.09.2021 г.