МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-258/ 08.10.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 09.10.2021 г. (събота) и на 10.10.2021 г. (неделя).

  08.10.2021 13:37  

Заповед № РД-01-258/ 08.10.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 09.10.2021 г. (събота)  и на  10.10.2021 г. (неделя).