МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-252/ 23.09.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 25.09.2021 г. (събота) и на 26.09.2021 г. (неделя).

  24.09.2021 10:08  

Заповед № РД-01-252/ 23.09.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 25.09.2021 г. (събота)  и на  26.09.2021 г. (неделя).