МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-247/ 15.09.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 18.09.2021 г. (събота) на 19.09.2021 г. (неделя) и на 22.09.2021 г (сряда).

  15.09.2021 15:04  

Заповед № РД-01-247/ 15.09.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 18.09.2021 г. (събота) на  19.09.2021 г. (неделя) и на 22.09.2021 г (сряда).