МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-225/ 20.08.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 21.08.2021 г. (събота) и на 22.08.2021 г. (неделя).

  20.08.2021 14:38  

Заповед № РД-01-225/ 20.08.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 21.08.2021 г. (събота) и на 22.08.2021 г. (неделя).