МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-213 / 05.08.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 07.08.2021 г. (събота) и на 08.08.2021 г. (неделя).

  05.08.2021 12:20  

Заповед № РД-01-213 / 05.08.2021 г. на  Директора на РЗИ - Враца - Екип  за  дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на  07.08.2021 г. (събота) и на 08.08.2021 г. (неделя).