МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Oперативната обстановка на пандемията от COVID-19 за 26.07.2021 г. по области:

  26.07.2021 16:32  

Oперативната обстановка на пандемията от COVID-19 за 26.07.2021 г. по области:

Риск по области за дата 26.07.2021 г.

Прогноза за 14 - дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред.