МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Оперативната обстановка на пандемията от COVID-19 за 22.07.2021 г. по области:

  22.07.2021 16:23  

Риск по области за дата 22.07.2021 г. 
Прогноза за 14 - дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред