МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Oперативната обстановка на пандемията от COVID-19 за 20.07.2021 г. по области

  20.07.2021 16:20  

Риск по области за дата 20.07.2021 г. 
Прогноза за 14 - дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред