МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално Съобщения

Възстановяване на нормален режим на работа на РЗОК Враца

  03.07.2020 11:23  

Възстановяване  на нормален режим на работа на РЗОК Враца - от 06.07.2020 г. (понеделника) РЗОК Враца възстановява работата си с договорни партньори и граждани по обичайния ред в сградата на РЗОК - гр.Враца, ул. "Иваница Данчов" № 2, при строго спазване на въведените противоепидемични мерки.