МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално Съобщения

14.09.2020 г. ПОКАНА към лечебните заведения от област Враца за провеждане на профилактични прегледи, съгласно задача 1.1 „Ранна регистрация на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките“, т. 1.1.2 „ Осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населени места с компактно ромско население“ от Националния план за действие 2015-2020 г. на лица от ромски произход в населените места от област Враца

  12.09.2020 10:39  

14.09.2020 г. ПОКАНА към лечебните заведения от област Враца за провеждане на профилактични прегледи, съгласно задача 1.1 „Ранна регистрация на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките“, т. 1.1.2 „ Осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населени места  с компактно ромско население“ от Националния план за действие 2015-2020 г. на лица от ромски произход в населените места от област Враца