МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-47/22.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

  23.01.2021 14:45  

Заповед № РД-01-47/22.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването - За изменение на Заповед № РД-01-716/18.12.2020 г.