МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Указание на министерство на здравеопазването относно Изискване за предоставяне от личния лекар на бележка за липса на контакт със заразно болен за дете отсъствало от детска градина 10 и повече дни.

  28.05.2021 16:59  

Указание на  министерство на здравеопазването относно  Изискване за предоставяне от личния лекар на бележка за липса на контакт със заразно болен за дете отсъствало от детска  градина 10 и повече дни.